Київ, Гончара, 45В+38 073 345 03 00

Львів, Личаківська, 8+38 073 543 03 00

Київ, Гончара, 45В+38 073 345 03 00

Львів, Личаківська, 8+38 073 543 03 00

Публічна оферта та Політика конфіденційності

В даній публічній оферті про надання послуг з оформлення та продажу Квитків на Заходи або або послуг з розміщення пропозицій про продаж Товару (далі – «Оферта») вищевикладені терміни та визначення вживаються як в однині, так і в множині, в наступних значеннях:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1. 1. Виконавець послуг– музей в темряві «Третя після опівночі» (фізична особа-підприємець Марненко Аліна Ігорівна, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру №20700000000015212 від 08.09.2015 р.), надає послуги з розподілу, оформлення та реалізації Електронних квитків (Далі — Квитків) на різноманітні освітньо-розважальні Заходи (далі — Заходи) власного виробництва на веб-ресурсі https://0300.com.ua/shop. 
1. 2. Квиток – електронний документ, який засвідчує право на відвідування відповідного Заходу його пред'явником, містить необхідну інформацію про право відвідування Заходу (унікальний код, найменування Заходу, умови бронювання відвідування).
1. 3. Товар — будь-який товар з опублікованого на WEB-сайті Виконавця переліку товарів.
1. 4. Замовник (покупець) – фізична особа, що приєдналася до цього Договору з метою отримання послуг Виконавця чи товарів Виконавця, зробила Замовлення та оплатила вартість цього Замовлення.
1. 5. Замовлення – один або кілька Квитків на один або кілька Заходів або Товарів, що вибрані Замовником (для Замовника) із Системи Виконавця.
1. 6. Захід – освітньо-розважальний захід, розповсюджувачем квитків на який виступає Виконавець, відвідування якого можливе на підставі пред'явлення Квитка та обов'язкового попереднього бронювання.
1. 7. Контакт-центр – контактний центр Виконавця та/або його партнерів, що працює за телефонними номерами, які вказані на WEB-сайті Виконавця.
1. 8. Номінальна ціна – ціна відвідування Заходу або Товару, встановлена попередньо та вказана в описі на WEB-сайті Виконавця.
1. 9. Вартість Замовлення — вартість, яка включає Номінальну ціну та вартість Послуг Виконавця.
1. 10. Організатор Заходу – юридична особа або фізична особа-підприємець, що має право здійснювати організацію та проведення Заходу на підставі відповідних документів.
1. 11. WEB-сайт (Система) Виконавця – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веббраузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://0300.com.ua/

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
2. 1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування Оферти Замовником є внесення ним плати за Замовлення, що свідчить про прийняття ним Оферти.

2. 2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником Замовлення чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

2. 3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Замовлення на встановлених Виконавцем умовах з оплати Замовлення.

2. 4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невіднятною складовою частиною Договору.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ3. 1. Предметом Договору є надання Замовнику послуг з оформлення та продажу Квитків на Заходи або послуг з розміщення пропозицій про продаж Товару в порядку і на умовах встановлених у даній Оферті (надалі по тексту – Послуги).
3. 2. Виконавець несе відповідальність перед Замовником виключно за якість надання Послуг Виконавця.
3. 3. Послуга вважається такою, що надана Виконавцем та отримана Замовником в повному обсязі:
3. 3. 1. з моменту відправки на електронну адресу Замовника/надання Замовнику файлу Квитка у випадку придбання Квитка.
3. 3. 2. з моменту відправки Товару Виконавцем у відділені Нової Пошти на відділення Нової Пошти, вказане в замовленні Замовником у випадку придбання Товару.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ4. 1. Замовник сплачує Вартість Замовлення шляхом 100% передоплати будь-яким зі способів, запропонованих Виконавцем, інформація про які знаходиться на WEB-сайті Виконавця.
4. 1. 1. При виборі доставлення Товару Новою Поштою Замовник самостійно сплачує послуги Нової Пошти відповідно до тарифів Нової Пошти при отриманні Товару безпосередньо у відділені Нової Пошти.
4. 2. Вартість Замовлення вважається сплаченою, якщо платіжною системою надана інформація про списання коштів у сумі 100% вартості Замовлення з рахунку Замовника на користь Виконавця або надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця (за допомогою платіжних систем, доступ до яких забезпечено з WEB-сайту Виконавця).
4. 3. У випадку проведення платежу з допомогою банківської картки Замовник зобов'язаний використовувати виключно банківську картку, що випущена на його ім'я. При оплаті Замовлення, послуг Виконавця через платіжну систему обробка платежів проводиться на сервері системи електронних платежів. Це означає, що конфіденційні дані власника картки (реквізити картки та ін. інформація) не надходять до ФОП Марненко А.І., ці дані захищені й ніхто, в тому числі й персонал, що здійснює підтримку WEB-сайту Виконавця чи сприяє Виконавцю в наданні послуг Замовнику, не може отримати доступ до них.
4. 4. При дотриманні Замовником усіх умов даної Оферти та після проведення Замовником оплати Замовлення, Замовлення вважається виконаним і у Замовника виникає право отримати Квиток чи Товар.

5. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО КВИТКА5. 1. Передача Квитків Замовнику здійснюється шляхом відправки на електронну пошту Замовника Виконавцем електронного листа, у вкладенні до якого прикріплюється електронний квиток з унікальним кодом, який необхідно видрукувати або зберегти в пам'ять технічного пристрою, що належить Замовнику, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації Квитка для контролю в місці проведення Заходу. Вказаний бланк квитка дає право на одноразове відвідування вибраного Заходу, шляхом пред'явлення для контролю в місці проведення Заходу за умови обов'язкового попереднього бронювання.
5. 1. 1. Електронний квиток надсилається на вказану Замовником електронну адресу поштової скриньки за умови виконання Замовником вимог даної Оферти та сплати 100% вартості Замовлення та послуг Виконавця.
5. 2. При купівлі Квитка Замовник в будь-якому випадку зобов'язується надати свою дійсну, чинну адресу електронної пошти, а також вказати визначені даною Офертою та необхідні для обробки Системою свої персональні дані та/або персональні дані отримувача Квитка.
5. 3. Замовник бере на себе зобов'язання та погоджується з тим, що він повною мірою несе відповідальність за повідомлення неправдивої чи неробочої електронної адреси електронної поштової скриньки, доступ до своєї поштової скриньки, унеможливлення доступу третіх осіб до електронної поштової скриньки Замовника та до отриманого Квитка на Захід.
5. 4. Виключно Замовник несе відповідальність за схоронність та захист Квитка від копіювання. У випадку копіювання Квитка доступ на Захід буде надано особі, яка перша пред'явить Квиток для контролю (сканування) системою доступу в місці проведення Заходу.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН6. 1. Замовник має право:6. 1. 1. Самостійно з відкритих джерел отримувати інформацію про вартість Квитків на Заходи та Товари Виконавця;
6. 1. 2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків на Заходи, наявні категорії Квитків на Заходи, Товари, їх вартість та іншу інформацію, якою володіє Виконавець в рамках своїх компетентностей, з використанням мережі Інтернет, шляхом дзвінка в Контакт центр Виконавця та іншими способами, вказаними на WEB-сайті Виконавця;
6. 1. 3 За своїм вибором придбати Квиток або Товар, якщо така можливість придбання визначена і вказана Виконавцем на WEB-сайті Виконавця;
6. 1. 4. Замовник має право відмовитись від Замовлення до моменту проведення оплати Замовлення згідно з умовами, передбаченими даною Офертою. Така відмова тягне за собою припинення усіх обов'язків Виконавця перед Замовником, що випливають з даної Оферти та чинного законодавства України;
6. 1. 5. Надсилати Виконавцю відгуки, побажання щодо роботи Виконавця у спосіб та за адресою, вказаною на WEB-сайті Виконавця;
6. 1. 6. Відвідувати Захід після попереднього бронювання та пред'явлення Квитка в термін, визначений у Квитку.
6. 1. 7. Вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов, викладених в даній Оферті.
6. 1. 8. Користуватись іншими правами, що передбачені даною Офертою або випливають із неї.
6. 2. Замовник зобов'язаний:6. 2. 1. Детально ознайомитись зі змістом усіх положень даної Оферти та прийняти їх до моменту здійснення оплати Замовлення та/або Послуг Виконавця, а також з усіма додатковими правилами та умовами, що регулюють відносини сторін за даною Офертою.
6. 2. 2. Замовник визнає, що несе повну відповідальність за надані Виконавцю (його співробітникам), субпідрядникам (їх співробітникам) дані, інформацію. Замовник визнає, що не має жодних претензій до Виконавця (його співробітників), субпідрядника (його співробітників) за некоректно оформлене ним самостійно Замовлення з використанням WEB сайту Виконавця чи Системи Виконавця, оскільки Замовник не переконався в коректності поданих даних, інформації в оформленому Замовленні. Виконавець не несе відповідальності за відсутність можливості надання послуг та продажу Квитків чи Товарів на умовах, що відрізняються від тих, що викладені в даній Оферті.
6. 2. 3. При оформленні Замовлення, Послуг Виконавця, надати необхідну вірну, точну і повну інформацію про Замовника або особу, яка уповноважується на отримання Замовлення Квитків на обраний Захід. Замовник несе повну відповідальність за неповнолітніх осіб, в інтересах яких він замовляє Квитки, а також за їх допуск/недопуск на Захід.
6. 2. 4. Сплатити в повному обсязі вартість Замовлення.
6. 2. 5. Не розміщувати, не публікувати, не передавати й не поширювати у будь-який спосіб повідомлення, що можуть мати злочинний характер або спричинити яку-небудь шкоду Виконавцю, субпідрядникам чи Організатору Заходу.
6. 2. 6. Дотримуватись умов, викладених в даній Оферті, умов щодо видруку, зберігання Квитка на Захід, правил та умов відвідування Заходу, що встановлені Організатором Заходу.
6. 2. 7. Нести інші обов'язки, що прямо передбачені або випливають зі змісту даної Оферти та вимог чинного законодавства України.
6. 3. Виконавець має право:6. 3. 1. Вимагати від Замовника дотримуватись усіх процедур оформлення та оплати Замовлення за правилами, передбаченими даною Офертою.
6. 3. 2. При відмові Замовника прийняти дану Оферту на викладених у ній умовах, відмовити Замовнику в продажу йому Квитка або Товару.
6. 3. 3. Анулювати Замовлення, про що повідомити Замовника, у разі проведення та/або підтвердження банками та/або платіжними системами операцій зі списання коштів з рахунків Виконавця за сплаченим Замовником Замовленням з будь-яких підстав, в тому числі, але не виключно, у разі шахрайських дій з карткою, втратою, крадіжкою, помилкою тощо.
6. 3. 4. Виконавець не несе відповідальності за справність роботи та захищеність каналів зв'язку, захищеність, справність та правильність роботи комп'ютерного та іншого обладнання, програмних засобів з допомогою яких Замовник здійснює з'єднання з WEB-сайтом Виконавця.
6. 3. 5. Проводити модифікацію будь-якого програмного і технічного забезпечення WEB сайту Виконавця, Системи Виконавця, призупиняти, обмежувати роботу програмних та технічних засобів, що забезпечують функціонування WEB сайту Виконавця, Системи Виконавця при виявленні несправності, помилок, збоїв, а також з метою проведення профілактичних заходів чи припинення (запобігання) несанкціонованому доступу до WEB-сайту Виконавця, Системи Виконавця.
6. 3. 6. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.
6. 3. 7. Вимагати від Замовника повної оплати вартості Замовлення Виконавця до надання Квитків та Товару способами, передбаченими даною Офертою та WEB-сайтом.
6. 3. 8. Проводити запис телефонної розмови Замовника з Контактним центром Виконавця;
6. 3. 9. При недотриманні Замовником будь-якого з пунктів даної Оферти відмовити йому в подальшому наданні Послуг.
6. 3. 10. Користуватись іншими правами, що передбачені даною Офертою або випливають із неї.
6. 4. Виконавець зобов'язаний:6. 4. 1. Надати Покупцю:Усю необхідну інформацію про Квитки, Товари та умови їх придбанняМожливість оплати Замовлення за допомогою передбачених на WEB-сайті Виконавця засобів платежуІнші послуги, передбачені умовами даної Оферти.6. 4. 2. Повідомляти Замовника про зміну умов даної Оферти, зміну вартості Квитків або Товарів шляхом розміщення відповідної інформації на WEB-сайті Виконавця.
6. 4. 3. Надавати консультації з приводу користування WEB-сайтом Виконавця, вибору/оформлення/оплати/отримання Квитка чи Товару, правил та умов відвідування Заходу, а також з приводу користування Послугами Виконавця.
6. 4. 4. Надавати послуги передбачені даною Офертою на умовах та в порядку визначених цією Офертою.

7. ПРАВИЛА РОБОТИ З САЙТОМ7. 1. Замовник може переглядати зміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.
7. 2. Замовник несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті від його імені.
7. 3. Виконавець має право відмовити Замовникові в користуванні послугами, якщо у нього будуть підстави вважати, що Замовник вказав неправдиві дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього Договору, або ін.).
7. 4. Заборонено використовувати Систему в протизаконній і забороненій діяльності. Замовники погоджуються дотримуватися законів України та норм поведінки, прийнятих в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись, розміщенням на WEB-сайті матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає і / або ущемляє честь, гідність і / або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Виконавця.

8. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ8. 1. Повернення та обмін Товарів кінцевим споживачам здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ9. 1. При створенні Замовлення на WEB-сайті Замовник залишає персональні та контактні дані.
9. 2. Надаючи свої персональні дані на Сайті при оформленні Замовлення, Замовник дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі й передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
9. 3. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Замовник визнає та погоджується з наданням Виконавцю своїх персональних даних, як і персональних даних третіх осіб, вказаних Замовником, що отримані Виконавцем в процесі оформлення Замовлення та надання інших послуг Виконавцем Замовнику, зокрема: прізвище, ім'я, по батькові, контактний номер телефону, електронну пошту, місто, відділення Нової Пошти для доставки. Обробка персональних даних Замовника здійснюється згідно з відповідністю з законодавством України. Замовник надає згоду на автоматизовану та/або без використання засобів автоматизації обробку своїх персональних даних ФОП Марненко А. І. у зв'язку з наданням Послуг Замовнику, обумовлених даною Офертою, а також з метою отримання Замовником рекламних повідомлень, з метою реалізації Виконавцем договірних, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері управління людськими ресурсами та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до чинного законодавства України, а також на збирання, накопичення та зберігання персональних даних Замовника, як і персональних даних третіх осіб, вказаних Замовником, у т.ч. на передачу їх третім особам без наступного повідомлення Замовника про таку передачу.
9. 4. Прийняттям Оферти Замовник підтверджує, що повідомлений(на) про умови обробки персональних даних та права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних». Строк використання наданих – на час виконання Договору, але не більше, ніж протягом 3 років з дати їх надання. Замовник гарантує і несе відповідальність за те, що його персональні дані, як і персональних дані третіх осіб, вказаних Замовником в Замовленні, при оформленні Замовлення та наданні послуг Виконавцем, є добровільно надані Замовником та третіми особами й всі дані особи ознайомлені та згодні з даною Офертою.
Виконавець має право передавати дані третім особам, а саме — персоналу, що здійснює підтримку WEB-сайту Виконавця чи сприяє Виконавцю в наданні послуг Замовнику. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем, в тому числі й для виконання зобов'язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.
9. 5. Якщо Замовник не бажає, щоб Виконавець продовжував обробляти персональні дані, то Замовникові необхідно звернутися із заявою в Контакт-центр. Якщо Замовник просить не обробляти персональні дані, необхідні для надання послуг за цим Договором, то у цьому випадку Замовник не зможе продовжувати користуватися послугами Виконавця.
9. 6. Замовник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання покладених на нього зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності.

10. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, РОЗМІЩЕНИХ НА САЙТІ10. 1. WEB-сайт містить матеріали, торговельні марки, фірмові найменування та інші захищені законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
10. 2. Весь зміст WEB-сайту охороняється законодавством України.
10. 3. Замовник не має права використовувати матеріали, розміщені на WEB-сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступці, створювати вторинні документи та ін.

11. ІНШІ УМОВИ
11. 1. Цей договір укладено на території України та він підпорядковується праву України.

11. 2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

11. 3. Всі суперечки, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Замовник або Виконавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

11. 4. Виконавець має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Замовників. Актуальна (чинна) редакція договору завжди доступна на WEB-сайті.